Dodaci ishrani

Licium (Lycium barbarum i Lycium chinense)

Lycium barbarum i Lycium chinense,
Familija: Solanaceae.

Engleski.: Wolfberry, Chinese Wolfberry, Chinese Boxthorn, Chinese Matrimony Vine, Matrimony vine, Duke of Argyll’s teaplant. (Eng.)
Njemački .: Gewöhlicher Bocksdorn, Chinesischer Bocksdorn. (Ger.)
Francuski.: Lyciet de Chine (Fr.)
Italijanski.: Spina Santa Cinese (Ital.)
Švedski .: Bocktörne. (Sven.)
Indonežanski.: Daun Koki, (Indones.)
Kineski.: Gou Qi (Chin.)
Malajski.: Kaukichai (Malays.)
Japanski.: Kuko (Jap.),
TCM: Gou-gi-zi.
Sinonimi.: Lycium halimifolium, Lycium turbinatum, Lycium vulgare, (syn)

Lycium barbarum je grm koji prirodno raste u sjevernoj Aziji, distribuira se kroz Kinu i ekstenzivno uzgaja u provinciji Ningxia.  Lycium chinese je malo manji grm koji prirodno raste u istočnoj Kini.  Gaji se u cijeloj Kini, zatim u dijelovima SAD-a, te u drugim zemljama gdje se prerađuje.

Plod grma licijum je svijetlo crvene boje, mehk skoro kao guma za žvakanje, a ima okus sličan rozinama. Koriste se bobe sa uzgajanih i sa divljih biljaka.

Beru se zrele bobe, koje se zatim suše, dok se koža ne smežura, a plod ostane mehk.

Bogat je vitaminima B-1, B-2 i C (Niacin, Piridoxin i Askorbinska kiselina). E- vitamin alfa-tokoferol se nalazi u količinama 94,4 mg/kg lista biljke. (ref)

Sadrži velike količine amino kiselina uključujući asparatičnu kiselinu, prolin, glutaminsku kiselinu, alanin, arginin, serin i nekoliko drugih. Važan sastojak je beta karoten. U licijumu se nalazi u velikim količinama i to u obliku koji organizam može lahko da iskoristi.  Ostali sastojci uključuju pigmente, betain, polisaharide, nikotinsku kiselinu, taurin i gama-aminobuternu kiselinu, cinamonsku kiselinu, masnoće i proteine, zeaxantin, te beta-sitosterol.

Abortifacient – abortiv, remedium abortivum (lat.), abortient, abortfakient (eng.), sredstvo koje uzrokuje pobačaj. Aldose-Reduktaze – Inhibitor, Alelohemik, Alergenik, Analeptik, Analgetik, Androgenik, Anestetik, AntiPMS, Antiakne, Antiadrenergik, Antiaflatoksin, Antiaging, Antialkali?, Antialzheimeran, Antiaritmik, Antiastmatik, Antibakterial, Antibronkhokonstriktor, Antikanker, Antikanker (Breast), Antikarkinomik, Antikefalagik, Anticerebrotik, Antiholinergik, Antihoreik, Anticirotik, Antikonvulsant, Antikorneitik, Antikoronarium, Anticistinurik, Antidementia, Antidiabetik, Antidot, (v. ustuk.), Antidiskinetik, Antiedemik, Antiencefalopatik, Antiepileptik, Antigastritik, Antihemolitik, Antihepatitik, Antihepatotoksik, Antihomocisteine, Antihomocistinurik, Antihiperammonemik, Antihiperkeratotik, Antihipertensiv, Antiihitiotik, Antiimpotentik, Antiinfertilitik, Antiinflamator, Antiinsomniak, Antiletargik, Antileukoplakik, Antileukotrienogenik, Antilitik, Antilupus, Antimanik, Antimastitik, Antimorfinik, Antimutagenik, Antimioatrofik, Antioksidant, Antiozenik, Antifotofobik, Antipitiriasik, Antiporfirik, Antiproliferant, Antiprostaglandin, Antiprostatitik, Antipsoriak, Antiradikular, Antiretardatik, Antiseptik, Antispasmodik, Antistres, Antitinnitik, Antitumor, Antitumor (dojka), Antitusik, Antiulcer, Antikseroftalmik, Anksiolitik, Afrodizijak, Bronhorelaksant, Bronhosedative, CNS-Depresor, CNS-Inhibitor, CNS-Stimulant, Cerebrotonik, Citotoksik, Dermatigenik, Diuretik, Emenagog, (emenagoga, remedia emenagoga (lat.), emenagogues (eng.), sredstva koja induciraju i reguliraju menstruaciju.) Etanolitik, Flavor, Fungicid, Fagocitotik, Fitoaleksin, Fitohormon, Hepatoprotektiv, Herbicid, Hipoamonemik, Hipoholesterolemik, Hipoglikemik, Hipotensiv, Holagog (- holagoga, remedia cholagoga (lat.), cholagges (eng.), sredstva koja stimuliraju izlučivanje žuči u dvanaestopalačno crijevo., Holeretik, Holinergik, Kolorant, Ileorelaksant, Immunostimulant, Insekticid, Insektifuge, Interferon-sinergist, Kancer-preventiv, Kardiak, Kardiodepresor, Kardioprotektiv, Kardiovaskular, Laksativ, Lipotropik, Lipoksigenase-inhibitor, MAO-inhibitor, Memorigenik, Mukogenik, Muskulotropik, Miorelaksant, NO-Genik, Neuroekscitant, Neuroinhibitor, Neurotoksik, Neurotransmitter, Oksidant, Parasimpatomimetik, Pesticid, Pituitarni-stimulant, Prooksidant, Quinone-reduktaze-inducer, Respiratostimulant, Roborant, Rodenticid, Sedativ, Spermigenik, Thimoprotektiv, Trankvilajzer, Ubikviot, Uterosedativ, Vazodilator, Vazomotorni-stimulant, Vermifug, Vitamin-A-Aktivator,

Tradicionalno se u kineskoj medicini upotrebljava kao yin tonik, njeguje jetru i bubrege i jača vitalnu energiju.

Obzirom na brojne vitamine i aminokiseline te druge aktivne tvari, preparati Lyciuma se koriste za:

 • jačanje organizma nakon oboljenja i tokom rekonvalescencije,
 • regeneraciju tkiva;
 • dizanje niskoga nivoa vitalne energije;
 • detoksikaciju organizma;
 • tretman opšte malaksalosti i slabosti;
 • poboljšanje vida;
 • kod zujanja u ušima;
 • tretman bolova u zglobovima i leđima;
 • dijabetes;
 • seksualnu neadekvatnost, impotenciju, neplodnost.

C vitamin, ukupni flavonoidi, beta karoten, cink, polisaharidi licijum barbarum (LBP), glukokonjugat LbGp2, kao antioksidansi imaju efekat:

 • protiv starenja organizma,
 • protiv stvaranja naslaga holesterola, čime štite krvne sudove i preveniraju nastanak kardiovaskularnih oboljenja, srčanog i moždanog udara
 • spriječavaju mutacije genetskog materijala i pojavu malignih oboljenja

Vitamini i sastojci kao zeaxantin, sitosterol i LBP-X imaju antitumorsko dejstvo.

Betakaroten sam jača otpornost organizma, odnosno djeluje kao imunostimulator, a pri tome mu pomažu i brojni polisaharidi i glikoproteini Licium-a, kao LBP (3p), LBP-X, LbGp2, te vitamini

Poboljšava vid. Zeaxantini uz lutein imaju značajnu ulogu u zaštiti od staračke makularne degeneracije i slabovidosti, a poznato je dobro dejstvo na vid beta karotena.

Zeaxantin ima sljedeća svojstva: antikancerogeno – antitumorsko, hepatoprotektivno, djeluje kao inducer quinone-reduktaze i smanjuje rizik makularne degeneracije kod starijih, (vidi 121)

Arginin djeluje kao afrodizijak, pojačava oplodnu moć muškarca, pa se upotrebljava kod jačanja polne moći i protiv impotencije, te erektilne disfunkcije. (LBP) polisaharidi boba licijuma štite sjemeni epitel od dejstva starenja i toplote. Navodi se studija koja je pokazala da su muškarci preko 59 godina, koji su uzimali 2 unce (1 unca = 30 gr) bobica Licijuma dnevno, nakon deset dana testiranja imali značajan porast nivoa testosterona ( muškog polnog hormona) u odnosu na ostale.

Upozorenje
Za trudnice i dojilje: obzirom na sastojak betaine, ne koristiti Licium za vrijeme dojenja i trudnoće jer ima efekat kao abortifacient – abortiv, remedium abortivum (lat.), abortient, abortfakient (eng.), sredstvo koje uzrokuje pobačaj. i
emmenagog
– emenagoga, remedia emenagoga (lat.), emenagogues (eng.), sredstva koja induciraju i reguliraju menstruaciju.
— Moguća interakcija sa warfarinom (vidi.)

Studije o primeni i delovanju

 • Dizajnirana je i provedena studija u namjeri da provjeri efekat jednog od sastojeka Lycium barbarum-a, polisaharid-protein kompleksa LBP (3p), na imuni sistem miša kome je induciran prijenosni sarkom S180. U navedenoj studiji Gan i saradnici sa Huazhong Univerziteta nauke i tehnologije Wuhan, Kina, su pokazali da polisaharid-protein kompleksa LBP (3p) može značajno usporiti rast sarkoma S180, a pojačati: fagocitozu makrofaga, zatim formiranje antitijela, proliferaciju limfocita, te aktivnost citotksičnih T limfocita (CTL), nivo ekspresije interleukin-2 (IL2) gena i na kraju reducirati lipidnu peroksidaciju oboljelog organizma.
  Zaključci studije ukazuju da LBP (3p) može inducirati imuni odgovor i imati potencijalni terapeutski efekat kod karcinom. Optimalna doza je bila 10 mg/kg i pokazala se efektnijom od doza od 5 mg/kg ili 20 mg/kg. Studiju su citirali:
“Immunotherapy Weekly, 9/10/2003” ,Drug Week”, 9/12/2003, p26, 1p; ,
Biotech Week, 9/10/2003, p242, 2p; ,Cancer Weekly, 9/9/2003, p10, 1p; ,
Proteomics Weekly, 9/8/2003, p16, 2p;Health & Medicine Week, 9/8/2003, p34, 1p;
 • Kineski naučnici u novembru 2003. godine pokazuju da polisaharid licium barbarum (LBP) ima protektivni efekat na testikularne ćelije, oštećene oksidaciojom hodrogen peroksidom (H2O2). Testikularne ćelije su 1 sahat bile izložene različitim koncentracijama LBP-a prije nego što su retirana sa 100mmol/L H2O2 u trajanju od 25 minuta. Prikazano je da LBP čisti slobodne radikale i zadržava oštećenje genetskog materijala DNA testikularnih ćelija uzrokovanog oksidativnim stresom. (4).
 • Kineski naučnici u objavljuju u Etnofarmakološkom žurnalu u oktobru 2002. godine rezultate svoje studije. Polazeći od toga da se u Kini od davnina plodovi L. barbarum koriste u tretmanu neplodnosti muškarca a da je mehanizam djelovanja ostao nepoznat. Do sada se znalo da oksidativni stres je najozbiljniji uzročnik strukturalne degradacije i apoptoze (odumiranja ćelija) u testisima izoloženim hipertermiji, tj. većoj vrućini i zagrijavanju na šta su muške polne žlijezde jako osjetljive. Pod predpostavkom da Lycium barbarum ima antioksidansni efekat i štiti od oksidativnog stresa uzrokovanog toplotom mjerena je lipidna peroksidacija uzrokovana ultraviolentnim zrakama i citohrom c redukcija od strane slobodnih radikala. Rezultati studije su pokazali da polisaharidi boba licijuma (LBP) je moćan inhibitor obje pomenute reakcije. Objedinjeni ovo rezultati pokazuju zaštitni efekat Lycium barbarum na degeneraciju sjemenoga epitela uzrokovanog starenjem i toplotom, zatim ukazuje na mogući mehanizam ovoga protektvnoga djelovanja i daje naučnu podlogu tradicionalnoj upotrebi ove biljke. (40).
 • Njemački naučnici sa Instituta za hemiju namirnica, pri Univerzitetu Hohenhaeim, iz Stuttgart-a su u maju 2004 objavili u Britanskom Journal of Nutrition, da je zaxantin dipalmitat (esterificikovani zaksantin) iz Lycium barbarum, mnogo veće bioraspoloživosti, odnosno da brže dospijeva u organizam i da je u njemu bolje iskorišten, nego njegova neesterificirana forma, nađena drugdje. Inače se za zaxanthin i lutein navodi da mogu smanjiti rizik nastanka makularne degeneracije, koja je jedno od najčešćih očnih oboljenja starijih. (2)
 • Suhe bobice Lycium barbarum sadrže oko 0,5% prekursora aksorbinske kiseline – vitamina C, što je uporedivo sa količinom C-vitamina u svježem limunu, navodi se u studiji japanskih naučnika (3)
 • Naučnici Odjela interne medicine iz Ho-Ping bolnice u Taiwan-u u novembru 2003 prikazuju u “Phitomedicine” žurnalu, mogućnost regulacije aktivnosti MAO -B od strane Lycium chinese, što je od krucijalne vačnosti u tretmanu neurodegenrativnih oboljenja. Inače Monoamin oksidaza – MAO, katalizira oksidativnu deaminaciju biogenih amina, što je udruženo sa otpuštanjem H2O2. Postoje 2 podtipa, MAO-A i MAO-B. Zaključuje se da Lycium može biti koristan za odlaganje i prevenciju progresivnih degeneraivnih procesa uzrokovanih neurološkim oboljenjima. (5).
 • Glavna bolnica kineskih zračnih snaga u Pekingu, Kina, provela je 2002. godine ispitivanje antiupalnog djelovanja sastojaka koji se upotrebljavaju u kineskoj tradicionalanoj medicini. Prikazan je značajan efekat koji bobe Lycium-a imaju u smanjuju otoka i artritičnih upalnih promjene u zglobu.(6)
 • Evropski žurnal farmakologije u junu 2003 objavljuje studiju Gan Lu i saradnika. Produkcija citokina je ključni momenat u inicijaciji i regulaciji imunoga odgovora. Mnoge supstance se upotrebljavaju da moduliraju produkciju citokina, a time i imunoga odgovora kod mnogobrojnih oboljenja, naprimjer kod raka. Interleukin-2 i tumor necrosis factor-alfa su dva vema važna citokina u atitumorskom imunom odgovoru, tj pri odbrani organizma od tumora. Studija pokazuje da davanjem sastojka Lycium barbarum-a, polisaharid-protein kompleksa LBP (3p), dolazi do pojačane ekspresije interleukin-2 i tumor necrosis factor-alfa i na nivou mRNA i na proteinskome nivou. To se dešava u direktnoj ovisnosti o dozi LBP (3p) i time se zaključuje da on može inducirati imuni odgovor i imati mogući terapeutski efekat u malignih oboljenja. (7)
 • Pročišćena komponenta licium barbarum polisaharida LBP-X je testirana i prikazano je da inducira značajnu prilagodljivost na fizičke napore, pojačava otpornost na umor i ubrzava njegovu eliminaciju. LBP-X pojačava depoe glikogena u mišićima i jetri, pojačava aktivnost LDH i pojačava blood urea nitrogen (BUN) nakon krajnjih napora, ubrzavajući njegovu eliminaciju poslije toga. Doza od 10 mg/kg/dan bila je najoptimalnija u odnosu na pet testiranih doza na Iinsitutu za higijenu, medicinskog fakulteta Wuhan, Kina. Rezultati su objavljeni u martu 2000. godine. (8)
 • Iz Lycium barbarum su izolovani mnogi aktivni polisaharidi. Posmatran je utjecaj četiri od njih LBP 1a-1, LBP 1a-2, LBP 3a-1, LBP 3a-2 na regulaciju imuniteta i zaključeno da polisaharidi sa glavnim lancima ad lafa-(1->4) D-poligalakturona pokazuju jači imunomodulatorni efekat (68)
 • Iz Lycium barbarum izolovani glukokonjugat LbGp2 sa molekularnom tmasom 68,2 ku, satoji se od 90,7% karbohidrata i ima 18 različitih aminokiselina. U studiji provedenoj 2001. godine na Institutu za organsku hemiju u Šangaju pri kineskoj akademiji, dokazano je da LbGp2 povečava učestalost fagocitoze i, promovira limfocitnu translaciju i ubrzava produkciju serumskoga hemolizina. Efikasno djeluje kao antioksidans uništavajući slobodne radikale anjona superoksida koji su proizvedeni u studiji uz pomoć DMSO-NaOH. Ovaj homogeni glukokonjugat je pokazao značajnu aktivnost u imunitetu i kao antioksidans (125)
  – Slična studija koja je pokazivala efekat LbGp2 na imunitet je uporedo rađena, također u Kini, a objavljena je u časopisu Carbohydr Res, u martu 2001. godine (66).
 • Ranije pomenuti šangajski institut kineske akademije je objavio rezultate druge studije gdje je prikazan efekat glukokonjugata i njihovih glikana na inhibiranje peroksidacije low density lipoprotein-a (LDH). Naime to je proces stvaranje “po organizam lošeg” lipoproteina holesterola. Zaključeno je da glikani nemaju nikakav efekat na ovaj proces, a da glukokonjugati inhibiraju proces peroksidacije LDH, a od njih najbolji efekat ima LbGp5 (69)
 • Lycium barbarum inhibira apoptozu – odumiranje ćelija jetre miša uzrokovane hidrokortizonom, a efekat mu je u ovisnosti o dozi. Ovo je dokazano na Fakultetu za farmaciju, Guanzhou, Kina i objavljeno u maju 1999. godine. (86) Apoptoza je programirana smrt ćelije u organizmu. Naime, nakon određenoga broja dioba, a usljed još nerazjašnjenih procesa i signala iz nje same, ćelija u organizmu umire. Smatra se da je taj proces u nju genetski uprogramiran.
 • U novembru 2001 je objavljena studija kineskih naučnika koji su pokazali da polisharid licium balbarum LBP-X ima inhibitorni efekat na rast ćelija leukemije čovjeka (HL-60) i da je taj efekat direktno srazmjeran dozi. LBP-X smanjuje fluidnost membrane HL-60 ćelija, a time usporava rast ćelija kod leukemije (122)
 • Poznato razarajuće dejstvo slobodnih radikala u organizmu. Licium kao antioksidans je predstavljen u više studija (Vidi 1) (v.99).
  U posebno dizajniranoj studiji rađene na Odsjeku preventine medicine Medicinskoga fakulteta Yinchuan, Kina, a čiji su rezultati objavljeni u februaru 2002. godine, ispitivan je efekat Lycium bararum na slobodne radikale nastale hipoksijom (stanjem nedostatka kiseonika u tkivima). Eksperimentalne životinje su hranjne ekstraktom licijuma 16 dana, a potom izožene uslovima sa smanjenom količinom kiseonika. Pokazana je veća aktivnost superoksid dizmutaze (SOD), katalaze (CAT) i totalne antioksidansnog kapaciteta u poređenju sa kontrolnom grupom što pokazuje zaštitno djelovanje Lycium barbarum-a na oštećenja od strane slobodnih radikala nastalih usljed hipoksije.(123)
 • Antioksidansno djelovanje ukupnih flavonoida Lycium barbarum na slobodne radikale kreće se od 0-51% na O2-, dok se na OH- radikal,djelovanje 21-72%. (87)
 • Nakon provocirane lipidne peroksidacije membrane crvenih krvni zrnaca uz pomoć H2O2 urađena je studija koja je proučavala antioksidansko djelovanje komponenti Licium barbarum i betina. Konstatovano je da najbolju inhibiciju lipodne peroksidacije membrane ćelija imaju suhe bobe liciuma > zatim polisaharidni flavonoidi liciuma > a najslabiju sam betain. (106)
 • Posebno se navode studije u kojoj ekstrakt Lycium barbaruma imaju hepatoprotektivno djelovanje odnosno štiti ćelije jetre:.
  – U prvoj od njih, rađenoj od strane korejskih naučnika i objavljenoj u januaru 2003. godine, tri nova pirolska derivata su izolovana i dokazano je njihovo izrazito zaštitno dejstvo na ćelije jetre (34)
  – U drugoj studiji, objavljenoj u septembru 2000 u Phytotheapy Res., korejski naučnici sa Fakulteta za medicinu Istoka i Zapada, Kyunghe Univerziteta iz seula su pokazali da cerebrozid iz Lycium chinense štiti primarne kulture ćelija jetre koje su bile izložene galaktozaminu i ima izraženo hepatoprotektivno dejstvo. (73).
  – Sa istog fakulteta je 1999 u Biol Pharm Bull objavljena studija da novi cerebrozid iz boba liciujuma čuva glutation redoks sistem ćelija jetre najvjerovatnije putem očuvanja nivoa mitohondrijalnog fluatationa (GSH) uništavajući slobodne radikale, te na taj način smanjuje lipidnu peroksidaciju i oštećenje ćelije. (83). Antihepatotoksični efekat novoga cerebrozida je inače prvi put pomenut 1997. godine u J Nat Prod. (103)
  – U četvrtoj studiji, objavljenoj u septembru 1997 u Res Commun Mol Pathol Pharmacol, korejski naučnici sa seulskog Nacinolnog Univerziteta su pokazali hepatoproektivno djelovanje karotenoida, zeaxanthin dipalmitat-a – iz Lycium barbarum-a (101)
 • Zadnje pomenuti korejski naučnici, su još ranije uočili i objavili da karotenoid, zeaxanthin dipalmitat iz Lycium barbarum, smanjuje proliferaciju miofibroblastima sličnih ćelija i sintezu kolagena in vitro. U martu 2002. su objavili članak u Biol Pharm Bull., u kom su pokazali na animalnom modelu da zeaxanthin dipalmitat smanjuje intenzitet fibroze jetre. Administritrana doza je bila 25 mg/kg. (48)
 • Vojnomedicinski fakultet u Šangaju, Kina je u novembru 1994. godine objavio svoju studiju. Provedena su ispitaivanja djelovanja LAK/IL-2 terapije kombinovane sa Lycium barbarum polisaharidima (LBP) kod tretmana malignih oboljenja. U studiju je uključeno 75 oboljelih koji su imali neko od oboljenja: maligni melanom, karcionom bubrega (renal cell carcinoma), kolorektalni karcinom, karcinom pluća, nazofaringalni karcinom (nosa i ždrijela). Odgovor na terapiju LAK/IL-2 u kombinaciji sa (LBP) je bio 40,9% u poređenju sa 16,1% odgovora na tretman na sam LAK/IL-2. Istovremeno je kombinovani tretman imo dužu remisiju. Zaključuje se da Lycium barbarum polisaharidi (LBP) mogu biti upotrebljeni kao adjuvantna (dodatna) bioterapija malignih oboljenja. (107)
 • 1991 je Institut za rak, Yinchuan, Kina objavio da postoji bolji efekat radioterapije kombinovane sa Lycium barbarum polisaharidima (LBP) kod tretmana Lewis karcinoma pluća. (114) nego same radioterapije.

Autori članka:

 • dr Omerhodžić M.
 • Jakupak V.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *